Tema 2018: Ivaretaking

 
NL-2018-bakgrunn.png
 

Kva tek du vare på?

Ivaretaking er aktuelt som begrep i så mange ulike delar av eit menneskeliv .  Me blir bedne om å ta vare på så mangt: Ta vare på miljøet, naturen, ta vare på familien, ta vare på vener, ta vare på deg sjølv, ta vare på minne!  

Me skal ivareta kultur og tradisjon – historia vår. Kven avgjer kva som skal ivaretakast og kven som skal ivareta? Kven tek desse vala? Korleis prioriterer me? Kven set ”verdien”?  Kven tek vare på deg? Kva tek du vare på?

I år ynskjer me å ha fokus på dei vala som blir retningsskapande for framtida vår. Korleis finn me den beste vegen?

 Me inviterer deg til tre dagar fylte med  bøker, musikk og engasjerte menneske som alle har tankar om dette tema. Me inviterer til ordskifte mellom ungdom og politikarar  – til poesiyoga og pop-up konsert – til skumle soger i haustskymda – til gode bøker og god musikk - til god stemning og gode opplevingar – me vonar du vil vere med!

Hjarteleg velkomen til Nynorske Litteraturdagar 19-21.oktober 2018!