Organisasjon

Nynorske litteraturdagar har fram til 2014 vore eit kommunalt prosjekt, med Aurland kommune som prosjekteigar. Frå og med 1. januar 2015 er det Nærøyfjorden verdsarvpark som har ansvaret for administrasjon og drift, medan Aurland kommune held fram som festivaleigar. Torunn Todal Laberg er tilsett som prosjektleiar, og leiar festivalane i 2015 og 2016. Då overtek Gro Nesse-Bremer som prosjektleiar for Nynorske litteraturdagar.

Festivalstyret:

Frå venstre på biletet: Leif Inge Underdal (representant for Nærøyfjorden verdsarvpark), Martin Hendriks (representant for Aurland kommune og styreleiar), Torunn Todal Laberg (sekretær) og Monica Hille (representant for dei frivillige).

Kontaktperson:

Gro Nesse-Bremer

Tlf: 95795911

gro@naroyfjorden.no