Back to All Events

Aurlandsutbyggjinga. Mimring med sentrale aktørar som Osvald Turlid, Bengt Johnsrud med fleire

 

Historiar frå Aurlandsutbygginga

Einskilde har etterlyst meir program med lokal forankring under Nynorske litteraturdagar. Dette gjer me no noko med.

Me har vore so heldige å få med oss to sentrale personar frå Aurlandsutbygginga til ein godprat i Heradshuset på søndagen. Osvald Turlid kjenner nok dei fleste, men sementkøyraren Bengt Johnsrud kjem de nok til å hugse etter denne dagen. Johnsrud har røter frå Dyrdal.

Lokalhistorikaren Johs. B. Thue frå Balestrand skal prøve å halde styr på desse to og kanskje fleire frå denne gullalderen i Aurland si historie.

Denne utbygginga bygde mykje av det moderne Aurland, og har gjeve Aurland gode inntekter. Kanskje vert det ei framtidig bok av dette?

Publikum kan førebu seg med å lese om Aurlandsutbygginga og sjå flotte foto på Facebook.

https://www.facebook.com/groups/1393521814236048/

Stad: Heradshuset på Aurlandsvangen

Earlier Event: November 2
Lars Mæle: Linnés dystre lærdom
Later Event: November 2
Norsk songskatt gjennom 200 år