Back to All Events

Kvitanesen kjem!

kvitanesen-torbjørnljones.jpg

Kvitanesen har ein spesielt god måte å skildra livet i bygdene våre på. Anten det handlar om tannlegebesøk, skitur til Grimsnuten, fotballkamp, husmåling i lange fruktstigar («stillas er for pyser») eller heilt andre tema, har han ei eiga evne til å finna dei rette orda og ta situasjonen på kornet.

Torbjørn Ljones er ein kjend kåsør og skribent i Hardangerområdet. Han har fare langsetter strendene der fleirfoldige gonger. Ja, så mykje har han opplevd der at han til og med har samla nokre av historiane sine mellom to permar!

No kjem han til oss - og me får berre førebu oss som best me kan, oppvarming av lattermusklatur blir anbefalt!

Later Event: October 19
Good Time Charlie