Program Nynorske litteraturdagar 2017

Her vil programmet for Nynorske litteraturdagar 2017 bli publisert når det ligg føre! Følg med oss på facebook for tidlege drypp frå neste års program.

Fredag 27.oktober:

Laurdag 28.oktober:

Søndag 29.oktober: