Billettsalet er godt igong

Foto: Oskar Andersen

Foto: Oskar Andersen

Billettsalet til Nynorske Litteraturdagar 2014 er godt i gong.

Har du ikkje sikra deg billettar enno?

Slik gjer du det:

Førehandsal

Resepsjonen i Aurland rådhus måndag – fredag kl. 08.00 – 15.30
Tlf. 57 63 29 00


Billettsal under arrangementet

illettar kan kjøpast i billettsekretariatet på Fretheim hotell frå fredag 31. oktober på ettermiddagen.

Det vert også selt bilettar i døra i forkant av dei einskilde arrangementa.

Arrangementa har eit avgrensa antal publikumsplassar og dei enkelte arrangementa kan difor verte utselt.