Transportmoglegheiter i samband med festivalen

Aurland Taxi

Aurland Taxi gir 10% avslag for alle festivalgjengarar som ønskjer å nytta seg av drosje. Tilbodet gjeld alle med billett til Nynorske litteraturdagar. 

SENTRALBORD: Tlf 90130808

 

NB! Stengde tunnelar

Kjem du til oss med personbil, må du passa på å ta omsyn til stengde tunnelar der bilar slepp gjennom med jamne mellomrom. Slik er stoda pr 20.10.2017:

Ev 16 GUDVANGATUNNELEN, PÅ STREKNINGEN VOSS - LÆRDAL 

SOGN OG FJORDANE — REDUSERT FRAMKOMMELIGHET

Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil.

Langstenging kl.23:00-02:00. Kolonnetider: 21:00, 22:00, 23:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 og fri ferdsel kl. 06:00. Gjelder ikke natt til søndag.

Gjelder fra: 02.10.2017 20:00 Til: 01.01.2018 06:00

 

Ev 16 FRETHEIMTUNNELEN, PÅ STREKNINGEN VOSS - LÆRDAL 

SOGN OG FJORDANE — REDUSERT FRAMKOMMELIGHET

Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.

Stengt inntil 1 time kl.20:00-23:00, og kl.02:00-06:00 Langstenging kl.23:00-02:00. Gjennomkjøring er tilpasset arbeidet i Gudvangatunnelen.

Gjelder fra: 06.09.2017 20:00 Til: 30.11.2017 06:00

 

Ev 16 ONSTADTUNNELEN, PÅ STREKNINGEN VOSS - LÆRDAL 

SOGN OG FJORDANE — REDUSERT FRAMKOMMELIGHET

Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.

Stengt inntil 1 time kl.20:00-23:00, og kl.02:00-06:00 Langstenging kl.23:00-02:00 Gjennomkjøring er tilpasset arbeidet i Gudvangatunnelen.

Gjelder fra: 20.08.2017 20:00 Til: 30.11.2017 06:00