Transportmoglegheiter i samband med festivalen

Aurland Taxi

SENTRALBORD: Tlf 90130808

 

NB! Stengde tunnelar

Kjem du til oss med personbil, må du passa på å ta omsyn til stengde tunnelar der bilar slepp gjennom med jamne mellomrom. Slik er stoda pr 02.10.2018:

Ev 16

Gudvangatunnelen - Flenjatunnelen, på strekningen Voss - Lærdal

Sogn og Fjordane

Kan bli stengt i periodar på inntil 3 timar på grunn av vegarbeid i periodane: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.

Ledebil fra Flåm: kl.21:15, 22:45, 00:15, 03:15 og 04:45. Ledebil fra Gudvangen: kl. 20:30, 22:00, 23:30, 00:15, 03:15, 04:00 og 05:30.

Gjelder fra: 30.09.18 kl. 22:00 Gjelder til: 31.12.18 kl. 06:00