Utvida frist for skrivekonkurransen

Ny frist 1. juni

I samband med 250-årsjubileet for Sogn og Fjordane fylkeskommune har dei tre litteraturfestane i fylket gått saman om ein skrivekonkurranse for ungdom.

Formål: Skape eit rom for litterære talent, stimulere til litterær skriving og gje høve til publisering.

Tema: Mysterium

Sjangrar: dikt og noveller

All ungdom i alderen 16 til 26 år kan vere med – viss dei er oppvaksne i fylket eller busette i fylket no. Både nye skrivarar og slike som har fått tekstar publiserte kan vere med.

Målform: Nynorsk

Fristen for innlevering er 1. juni

Les heile utlysingsteksten her