Ragnhild Sælthun i samtale med "Våre diktande mødre"

Ragnhild Sælthun har teke turen til nynorsken for å samtala med diktarsønene Olav Vesaas og Magnus Takvam. Dei ga oss eit innblikk i liva og forfattarskapa til mødrene sine, to av våre store kvinnelege forfattarar. Sønene av Halldis Moren Vesaas og Marie Takvam kunne kome med spanande historiar om barndommen, sjalusi og konkurranse som brakte mykje latter til salen.