Takk for alle bidrag til skrivekonkurransen vår!

Å leva med verdsarven - kva vil det seia?

Å leva med verdsarven - kva vil det seia?

17 tekstar har kome inn i samband med skrivekonkurransen vår - og me er imponerte over både kreativiteten og kvaliteten. Det å leva med verdsarven kan ein både forstå og oppleva på ulikt vis - og det syner dei innkomne tekstane med både sjangerbreidde og varierte vinklingar.

Me ser verkeleg fram til det vidare arbeidet med å lesa gjennom alle tektane grundig, vurdera dei og kåra topp tre! Følg med!