Nærøyfjorden verdsarvpark

Nærøyfjorden Verdsarvpark er danna kring verdsarven Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden. Regionalparken inkluderer aktørar i fjordfylka Sogn og Fjordane og Hordaland som aktivt har valt ei verdiplattform som bidreg til ivaretaking av verdsarven.

Verdsarvparken skal være ein pådrivar for berekraftig natur- og kulturbasert samfunnsutvikling med forankring i verdsarvstatusen.